Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

 

 

Звіт директора

Устянської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

 

Кустрича Івана Миколайовича про свою діяльність

за звітний період з 05.06.2019 р. по 05.06.2020 р.

 

Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи за період червень 2019р. – червень  2020р. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Всі ви знаєте, що відбуваються зміни сфері формування змісту середньої загальної освіти реалізація Закону про освіту прийнятого 28 вересня 2017р., Закону України «Про повну загальну середню освіту», який прийнято 16 січня 2020 р. переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс, який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

 

Як директор протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, свою діяльність здійснював відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна XXI століття), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції національного виховання, дотримувались норм Конвенції про права дитини та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у першому класі та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника.

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ

ПРОЦЕСОМ У 2019/2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Сьогодні змінюються технології, по-новому розвивається суспільство, зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами зустрінуться діти, що зараз навчаються у школі. Тому й важливо перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, котрі дуже швидко застарівають, до школи, яка вчить знання використовувати. Нова українська школа — це школа для життя у XXI столітті. Освітня діяльність у школі здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту» , «Про повну загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.


 

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я.

 

Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

 

Методична робота була скерована за напрямками:

 

1.  Організація контрольно-діагностичної діяльності.

 

2.          Комплексне науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

3.  Підвищення кваліфікації педагогів.

 

4.    Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

5.  Забезпечення перевірки  їх ефективності.

 

             6.Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми       підвищення професійної майстерності.

 

Методична робота організована згідно структури: - педагогічна рада ; - методична рада;

 

- організація і проведення предметних тижнів;

 

- проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

- організація роботи з молодими вчителями;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

- організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

 

Одним з пріоритетних питань методичної роботи це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу.Педагогічні працівники школи в поточному навчальному році працювали над реалізацією науково- методичної проблеми « Формування методичного простору та розвитку професійної компетентності педагогів в умовах модернізації змісту освіти в контексті Нової української школи».

 

Учителі школи ідуть у ногу із життям, широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. В цьому році вчителі успішно справилися з новим викликом, навчання в умовах карантину за технологіями дистанційного навчання. До цього були залучені і батьки учнів. Хочу щиро подякувати за співпрацю.

 

Педагогічний колектив будує школу розвитку та вдосконалення, повноцінного освітнього простору, рівних можливостей у навчанні і вихованні учнів із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

 

Матеріально-технічна база навчального закладу:

 

Для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями базовими загально навчальними вміннями і навичками, спрямованими на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови для самореалізації. А Саме:

— бібліотеки;

 2 кабінети інформатики

— кабінету Захисту Вітчизни;

— кабінету фізики;

 

— кабінету біології;

— кабінету історії;

— кабінету географії;

— кабінету іноземних мов;

-         кабінет хімії;

-         кабінет математики;

комбінована майстерня;

— майстерня з обслуговування праці;

— спортивного залу;

-         хореографічна зала;

та інших навчальних кабінетів.

 

Адміністрація школи спільно з учительським колективом, обслуговуючим персоналом та батьками учнів намагається створювати кращі умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням.

 

 

Забезпеченість закладу меблями — 80% проблемою залишається забезпеченість учнівськими стільцями.  Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

 

В    школі функціонують їдальня на 100 посадочних місць, музейний школи.

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Фінансування потреб школи здійснюється бухгалтерією віділу освіти, протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи, вчасно виплачувалися кошти за спожиту школою електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

 

У 2019 – 2020 н. р. було виділено з бюджету майже 370 тисяч гривень. А саме:

-         облаштування класної кімнати  1 класу Нової української школи: - 50,629,39грн. (бюджет);- 16 481грн (спонсорські кошти);

-         облаштування ресурсної кімнати – 15,639, 78 грн;

придбано:

-         медикаменти – 1,714,28 грн.

-         спортивний інвентар – 5, 130 грн.

-         миючі та дезінфікуючі засоби – 3, 083, 39 грн.

-         посуда – 6, 831 грн.

-         канцтовари – 1,808, 5 грн.

-         обслуговування автобуса – 8, 022, 08 грн.

-         ремонт школи – 27,785,7 грн.

-         облаштовано комп’ютерний клас для початкової школи на суму 183,120 грн.;

-         мультимедійна дошка – 46,282,68 грн.

-         принтер – 8,300 грн.

 

 

Забезпечення обов'язкової освіти

Аналіз структури і мережі школи за 2019-2020 н.р.

 

Педколективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

Вибуло — 5

 

Прибуло — 2

З них:

 

За кордон — 2

 

Інші навчальні заклади - 3

 

 

 

У 2019/2020 н.р.. у школі навчалося 239 учнів

 

На початок 2019-2020 навчального року в школі навчалося 241 учень, укомплектовано 12 класів, з них

Школа І ступеня —81 учень;

 

Школа ІІ ступеня —118учнів;

Школа ІІІ ступеня — 41 учень.

 

 

 

Робота з педкадрами

 

Ефективно здійснювалася кадрова політика. На початок 2019/2020 н.р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100 %.

 

Протягом року навчальний заклад було забезпечено кадрами. Станом на 01.09.2019р. в навчальному закладі працювало 25 вчителів.

Вища  категорія -  6 учителів

 

1       кваліфікаційна категорія – 19 учителів

 

      ІІ кваліфікаційна категорія - 2                     учителя Спеціаліст – 1

 

6 учителів - мають педагогічне звання  «старший учитель», 20 –учителів працюють на постійній основі , 2- сумісники.

 

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки працівників. При прийомі на роботу враховувались фахова підготовка, особисті та колективні якості працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми директивами МОНУ до вчителів (незалежно від того, який предмет викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою, . Треба віддати належне адміністрації, вчителям, які докладають чимало зусиль і енергії, щоб в школі не просто здійснювалося навчання, а опановувалися нові освітні технології, щоб навчальний процес був нерозривно пов'язаний з вихованням, з формуванням у молоді не лише культури і хороших манер, але головне - здорових життєвих принципів і переконань.

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА

КУРСОВОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ

 

Одним з пріоритетних питань методичної роботи - це підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу.

 

Ключовим напрямком роботи  є чітке дотримання термінів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями та контроль термінів атестації.

 

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних кадрів.

 

Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації.

 

Члени атестаційної комісії вивчили  їх рівень професійної підготовки вчителів за блоками:

-  науково-теоретична підготовка;

-  методична підготовка вчителя;

-  виховна робота;

-   громадсько-педагогічна діяльність.

 

В ході атестації оцінено:

-   уміння планувати педагогічну діяльність;

 

-   уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

-  рівень науково-методичної діяльності;

-  рівень викладання предметів;

-  вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

-   результати навчально-виховної діяльності.

 

 

Результати  атестації  2019-2020

-                     підвищено  кваліфікаційну категорію  - 3 вчителям;

-                     підтверджено кваліфікаційну категорію – 3 вчителям.

Медичне обслуговування учнів в навчальному закладі

 

Здійснювалось кваліфікованою медсестрою. Медичний кабінет розташований на 2 поверсі,та забезпечений необхідними медикаментами.

 

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження вузькими спеціалістами.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендацій лікарів.

 

Організація харчування учнів у навчальному закладі

 

 

З   метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі було  організовано гаряче харчування учнів 1-11-х класів. Виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

 

Медична сестра ретельно слідкувала за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконує усі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі,

 

у   ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Обладнання харчоблоку  потребує оновлення.

 

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 90 % учнів школи. Учні початкової школи були охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування становила 13 грн.Учні початкової школи за рахунок субвенції сільської ради. Учні 5 – 11 –х класів за рахунок батьків, учні пільгових категорії за рахунок районного бюджету.

 

 

Ефективність освітнього процесу

Учні 4-9-х  класів в цьому році звільнені від ДПА. Готуються до задачі ДПА у формі ЗНО учні  11-го класу, яке  буде проходити з 25.06 по 17.07.2020 р.

 

 

 

Контрольно-аналітична діяльність та робота з обдарованими учнями

Було вивчено і узагальнено наказами по школі стан викладання української

Мови та літератури, біології, музичного мистецтва та мистецтва, історії

 

Дієвий орган у структурі методичної роботи-засідання педагогічних рад, на які виносилися питання звітного, проблемного, організаційного, підсумкового характеру. Підготовчий етап триває достатній час, протягом якого кожний учитель має змогу переглянути методичну літературу, систематизувати свої надбання, підготуватися до звіту тощо. З учителями проводилися наради, де виносилися проблемні питання, що стосувалися початкової та основної школи, а саме :критерії оцінювання, планування, форми і методи індивідуального підходу до шестиліток,адаптація учнів 5-х класів,підготовка та прведення ДПА, ведення ділової документації.

 

Вчителі постійно перебували у пошуку виявлення здібних дітей. Результати участі учнів в конкурсах, олімпіадах, змаганнях:

 

Настенко Вікторія – переможець районної олімпіади з історії (ІІІ місце), біології (ІІІ місце), української мови (ІІІ місце),переможець конкурсів знавців української мови імені Петра Яцика (І місце), та Т.Г.Шевченка (ІІ місце);

Кустрич Олександр – переможець конкурсу імені Т.Шевченка  (ІІ місце) та обласного конкурсу «Зіркова мрія» (ІІІ місце);

 Дудник Альбіна – переможець олімпіади з української мови (ІІ місце), переможець конкурсу імені Т.Шевченка  (ІІІ місце);

Фіщук Костянтин – переможець олімпіади з біології (ІІ місце);

Атаманенко Владислав – переможець конкурсів знавців української мови імені Петра Яцика (ІІІ місце);

Тимченко Іван – переможець олімпіади з фізики (ІІІ місце);

Парполіта Вікторія – переможець  конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (І місце).

Успіхи учнів в спортивних змаганнях:

Футбол – ІІІ місце (хлопці);

Стрітбол  - ІІІ місце (хлопці) старша вікова група;

Стрітбол – ІІІ місце (хлопці) середня вікова група;

Змагання з допризовної підготовки – ІІІ місце;

Баскетбол – ІІІ місце (хлопці).

 

 

Було проведено роботу з обдарованими та здібними учнями щодо підвищення рівня результатів їх участі у конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», «Геліантус».

 

При           цьому   особистісно-зорієнтований  підхід   до   навчання забезпечував

 

розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів.

Діяльнісний підхід спрямовувався на розвиток умінь і навичок учня, вміння застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях.

Важливою частиною методичної роботи була робота психологічної служби.

Основними напрямками діяльності психологічної служби школи протягом  року були: адаптація учнів 1-х класів, контроль за адаптацією п’ятикласників до нових умов навчання та перехід учнів з початкової школи до середньої. Це пов’язане із зміною класного керівника,    з появою нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й з віковими змінами - вступом дитини у підлітковий вік.

Важливою ланкою роботи був супровід дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються за інклюзивною та індивідуальною формами навчання.

Школа сьогодні потребує вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навики дослідної експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного досвіду, вміє інтегрувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, тому вчителі проходили навчання на освітній платформі Ed-era та очно-заочне навчання за програмою «НУШ».

 

Сайт школи

Із сайту можна дізнатися: загальну інформацію та контакти, історію школи, документацію та фінансову звітність. А також переглянути фотогалерею, інформацію та презентації педагогічного коллективу, також активно використовується сайт для освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання в цьому році в умовах карантину.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ТА З ПРОФІЛАКТИКИ АНТИСОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ СЕРЕД УЧНІВ

 

Правове виховання сприяло формуванню у здобувачів освіти моральних почуттів, які регулювали б їхню поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, справедливості, відповідальності. Завдяки правовихованню в дітей та молоді мають вироблятися навички і звички високоморальної поведінки. І нарешті, завданням правовиховання, яке визначає характер всієї виховної роботи, є забезпечення подолання окремими учнями шкідливих навичок і звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

 

Правоосвітня та правовиховна робота в закладі у 2019-2020 навчальному році здійснювалась згідно із річним планом виховної роботи через систему заходів, які

 

реалізовувались адміністрацією закладу, класними керівниками, вчителями-предметниками, педагогом-організатором, соціально-психологічною службою, учнівським самоврядуванням.

 

Для налагодження ефективної та результативної роботи щодо забезпечення у школі правового виховання було видано ряд організаційних наказів. Питання, що стосуються правового виховання учнів розглядались на нарадах при директорові.

 

З метою активізації превентивної роботи спрямованої на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров’ю, збереженню життя учнів і на попередження несприятливого впливу на них факторів соціального середовища діяла створена Рада профілактики правопорушень.

 

Класними керівниками та адміністрацією школи проводилася постійна індивідуальна робота з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги. У школі ведеться «Журнал обліку пропусків занять учнями школи», записи до якого вносять класні керівники після 1уроку. Класні керівники вносять дані до класного журналу на сторінку «Облік відвідування (пропусків занять)» та виясняють причину відсутності учнів на заняттях .

 

В основу процесу навчання і виховання покладено увагу, любов до дитини, бажання творити добро, небайдужість, а це забезпечує відносини партнерства, повагу до особистості дитини, уміння її зрозуміти, сприйняти як особистість з усіма

 

ї          позитивними і негативними рисами. Уся робота сприяє розширенню правових знань учнів, формує вміння застосовувати їх в повсякденному житті. Завдяки цьомувпродовж навчального року на внутрішкільному обліку не знаходилось жодного учня. Система правовиховної роботи, яка склалася у школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у правовому вихованні досягнуто.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

З метою забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, керуючись відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності.

 

Своєчасно було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у кабінетах та майстерні. У вересні класними керівниками з усіма учнями школи проведено вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності, протягом навчального року проводилися первинні інструктажі з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи в майстерні, на заняттях з трудового навчання та фізкультури. Перед виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж.

 

Перед початком навчального року всі учні школи пройшли медичний огляд. Своєчасно і якісно була проведена підготовка школи до роботи в новому навчальному році та до зими. Упродовж року були проведені профілактичні

 

заходи щодо попередження дитячого травматизму. Перед початком усіх канікул класні керівники проводили інструктажі і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул. У жовтні та квітні було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, у квітні проведено День ЦЗ.

 

На уроках «Основи здоров’я» відпрацьовано дії в умовах виникнення надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим;

 

Класні керівники провели всі заплановані бесіди та заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.

 

На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

Упродовж року проводились заняття з евакуації учнів та відпрацювання дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

Про пріоритетні напрямки роботи школи на 2020/2021 н.р.

1. Поступальна реалізація Концепції «Нової української школи», нових державних стандартів загальної середньої освіти, розроблених з урахуванням компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості.

2. Запровадження нового принципу педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці учня, вчителя і батьків.

3. Запровадження принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня).

4. З метою реалізації компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчання продовження роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою: « Формування методичного простору та розвитку професійної компетентності педагогів в умовах модернізації змісту освіти в контексті Нової української школи».

5. Пошук нових прогресивних технологій, методів і прийомів впровадження життєвих компетентностей в освітній процес, пов’язаних із здобуттям учнями умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності. 

7. Впровадження в освітній процес сучасних цифрових  та комп’ютерних технологій.

8. Модернізація приміщення школи .

9. Провести капітальний ремонт їдальні.


 

Звіт директора школи за 2017 – 2018 н. р.

          Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити роботу директора на посаді протягом 2017 – 2018 н. р.

          Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними  актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

1.      Загальні відомості про навчальний заклад: (слайд)

         Устянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів розташований за адресою:

24453, с. Устя вул.. Привокзальна, 1 тел. 44-780

·         Статут затверджено рішенням 26 сесії Бершадської районної ради 6 скликання від 31 січня 2014 року

·         Свідоцтво про державну реєстрацію №108072

·         Ідентифікаційний код:23056658

Свідоцтво про атестацію видане Департаметом освіти і науки Вінницької ОДА від 03.10.2013 р. (термін дії свідоцтва 01.07.2011 р. – 01.07.2021 р.)

 

2.     Матеріально-технічна база навчального закладу: (слайд)

Школа складається з 1-го корпусу, проектна потужність 600 учнів.

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

          В цьому році проводилися косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

        У приміщені школи 20 кабінетів: (слайд)

·        Української мови та літератури

·        Російської мови та літератури

·        Кабінет фізики

·        Кабінет хімії

·        Кабінет біології

·        Кабінет історії

·        Кабінет математики

·        Кабінет географії

·        Кабінет інформатики

·        Кабінет іноземної мови

·        Кабінет естетичної науки

·        5 кабінетів для учнів  початкової школи

·        Кабінет трудового навчання для дівчат

·        Майстерня для хлопчиків – по дереву і металу (змішана)

       Забезпеченість закладу меблями в межах 80%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає  типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

       В школі є їдальня, актова зала, бібліотека з читальним залом, 2 спортивних зали, спортивний майданчик, стадіон, музей школи «Світлиця». (слайд)

       На виконання районної програми «Шкільний автобус» на 2016-2020роки, щодо забезпечення регулярного підвезення до місць навчання та у зворотньому напрямку учнів з 4 вересня 2017 року розпочато підвезення учнів до Устянської ЗОШ І-ІІІ ступенів та у зворотньому напрямку. Всього потребують підвозу 111 учнів та 7 вчителів. Цю кількість учнів розприділено на 5 маршрутів: Маршрут№1- Школа-с.Лугова -25 учнів, Маршрут №2- Школа-с.В.Киріївка -11 учнів, Маршрут №3 Школа –вул.А.Гомелюка-25 учнів,Маршрут №4Школа-вул.Перемоги -25 учнів, Маршрут №5–Школа–вул.Свячена -24 учні.

 

Фінансово-господарська діяльність

       Будівля школи прийнята в експлуатацію 39 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти, фізичної культури та спорту Бершадської РДА. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи, було здійснено нарахування авансу. Бухгалтерія вчасно проплачувала  за спожиту школою електроенергію. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

         Котельню було забезпечено в повній мірі дровами, що дало змогу дотримуватися температурного режиму в школі. (слайд)

          Система опалення знаходиться в задовільному стані, хоча в деяких місцях потребує ремонту. Попередні роки було змонтовано нову котельню з сучасними котлами.

          Працівниками централізованої бухгалтерії відділу освіти, фізичної культури та спорту Бершадської РДА планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

          Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюється новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озелененням класних кімнат. Подвір’я школи  завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають учні школи,  вчителі, техпрацівники, бордюри завжди побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. (слайд)

       Бюджет на 2018 рік по школі разом по загальному фонду складає 211 157 грн. Що складає витрати на одного учня 851 грн.

      Школа постійно працює над питанням заміни старих вікон, дверей на пластикові. Протягом 2017 – 2018 н. р. замінено 5 вікон у актовій залі. Навчальний заклад бере  участь у  ХV обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Вінницької області «Створення комфортного енергоефективного простору – крок до збереження здоров’я дітей» метою проекту є заміна вікон та дверей на металопластикові. Загальний бюджет проекту становить 180 000 грн. Педагогічний, учнівський колектив зверталися до народного депутата України Кучера М.І. з проханням посприяти у виділенні коштів для заміни 84 віконних та 12 дверних блоків школи на енергозберігаючі (вихідний №159 від 17.11.2017 р.).

       Протягом навчального року було використано такі кошти:

Батьківські кошти на ремонт класів: 17 375 грн.

Спонсорська допомога 65 834 грн.:

Новорічні подарунки: 9 920 грн. -  Зарічанський ; 10 000 грн. -  ТОВ «Устя»

Ноутбук  - 4 500 грн. від депутата Заболотного

Ноутбук – 10 100 грн. – ТОВ «Устя»

Шифер – 2 144 грн. Охріменко

Ремонт актової зали – 6 795 грн.

Ремонт електромережі – 5000 грн. (сільська рада)

 

Бюджетні кошти 93 873.64 грн.

Дошка мультимедійна – 47 880 грн.

Ноутбук до дошки – 8 908 грн.

Стінка в математичний кабінет – 6 062, 5 грн.

Паливно-мастильні товари – 9 591,5

Канцтовари  - 800 грн.

Вогнегасники – 962, 64 грн.

Хлорка – 495 грн.

Насос – 2 665 грн.

Цемент – 2 570 грн.

Вапно – 222 грн.

Посуд – 2 401, 72 грн.

Запчастини до пилки та коси – 2 227 грн.

 

3.     Кадрове забезпечення навчального закладу:

    Кадрова політика школи будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

      Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу.

      Таким чином, основними завданнями кадрової політики закладу можна визначити наступні:

·        Активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

·        Дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності;

·        Добір вчителів повинен здійснюватися відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

·        Впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

       На початок 2017 – 2018 н .р. до роботи приступили 25 педпрацівнків . Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

       Навчально-виховний процес 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу педагогічну освіту, всі володіють державною мовою.

       Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводиться згідно типового положення про атестацію відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

        Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

·        Встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності.

·        Активації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

        Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

        В ході атестації не було випадків зниження кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю  їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

          Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років. Атестація педагогів – це іспит на компетентність. (слайд)

          В Устянській ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2017 – 2018 навчальному році атестувалися 4 педагогічних працівників. Результати атестації слідуючі:

1.     Фіщук Л.В. підтверджено «спеціаліст першої категорії»

2.     Юрченко Г. О. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший вчитель».

3.     Мазурик Л.Д. та Тимченко О.М. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель».

Протягом жовтня – березня місяця дирекція школи та члени атестаційної комісії відвідали 120 уроків даних педагогічних працівників, з них 16 контрольних робіт, зрізів знань.

Дані педагоги провели 22 відкритих уроків та виховних заходів. Їх досвід роботи розглядався на засіданнях методичних об’єднань та педагогічних радах.

Дані педагоги приймали активну участь в організації предметних тижнів, роботі методичних об’єднань, семінарів. Вчителі-предметники, члени атестаційної комісії відвідували уроки у вчителів, що атестуються, робили їх аналіз. Вчителями, що атестувалися, було виготовлено чимало папок з методичними матеріалами, організовувались виставки цих матеріалів в їх кабінетах. На розгляд  атестаційної комісії були представлені результати контрольних робіт, що проводились даними вчителями, робився аналіз результативності їх роботи, а також розробки уроків.

На нараді при директору вчителі давали звіт про результати роботи з обдарованими учнями. В межах  роботи  методичних об’єднань проводились взаємовідвідування уроків, їх обговорення на основі чого вчителі-предметники робили аналіз роботи вчителів що атестуються, на засіданні атестаційної комісії.

Для вивчення рейтингу роботи даних вчителів, серед педагогів школи проводилось анкетування. Узагальнені дані представлені в аналітичних матеріалах до атестації на засіданні атестаційної комісії.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

·        Формування ключових компетентностей;

·        Моніторинг якості освітньої діяльності;

·        Самоосвітня діяльність педагога;

·        Залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи  є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

Проведено  районний семінар з географії в ході якого вчителем школи було проведено відкритий урок, виховний заході.

 

4.     Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичне обслуговування здійснюється медсестрою школи. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі, забезпечений необхідними медикаментами, проведена вода, зроблений ремонт.

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження учнів вузькими спеціалістами.

У 2017 – 2018 н. р. оглянуто 248 учнів – 100%. Виділена диспансерна група учнів – 47  чол.., які мають захворювання:

Бронхіальна астма – 1

Токсичний зоб – 2

Цукровий діабет – 1

Хронічний тонзиліт – 2

Сколіоз – 6

Плоскостопість – 4

Порушення зору – 14

Веге-тосудинна дистонія – 10

Деформація грудної клітки – 4

Тромбоцитопенічна пурпура – 1

Реактивний артрит – 1

Плеврит – 1

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничих педіатрів:

Фізкультурні групи

2017 - 2018

Спец група

7

Звільнені

7

Підготовча

9

Основна

223

 

Рекомендації на 2018 – 2019 н. р.:

1.     Своєчасно доводити до відома батьків інформацію про стан здоров’я дитини, про необхідність проведення обстежень, щеплень, ФОГ.

2.     Забезпечити 100% надання довідок 086-0/1, 086-0/2 на 01.09.2018 р.

3.     Вчителям фізичного виховання більше уваги приділяти проведенню вправ по корекції постави, дихання.

4.     Класним керівникам провести бесіди з батьками про необхідність дотримання правильного режиму харчування (гарячого), режиму дня, своєчасного проведення тесту і ФОГ для раннього виявлення туберкульозу.

 

5.     Організація  харчування учнів у навчальному закладі: (слайд)

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1- 11-х класів.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів. Дотримується питний режим. Проведено аналіз води на відповідність вимогам.

Основна маса учнів харчується під час перерв після другого та третього уроків.

Столи накривають за спеціальним графіком.

Медична сестра слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотримання циклічного меню, виконує всі вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішано на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в задовільному стані. Ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

Гарячим харчуванням протягом навчального року охоплено більш як 200 учнів, що становить майже 100% школярів. В початковій школі 100 були  охоплені гарячим харчуванням. Вартість харчування на 01.09.2017 р. становила 10 грн. Безкоштовно харчувалося 35 дітей на суму 13 грн. З них діти учасники АТО – 5, малозабезпечені – 29, діти позбавлені батьківського піклування – 1.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини.

Приписів держпродспоживслужби протягом року не було.

 

6.     Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2017 – 2018 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2017 – 2018 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Для школи були придбані медикаменти згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які рекламують роботу школи з цих питань.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах. Протягом навчального року шкільною медсестрою проводилися профілактичні бесіди, інша робота, щодо зменшення захворюваності учнів на педикульоз, шкіряні хвороби.

Будівля школи та приміщення закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних  норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп’ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика. (слайд)

02.11.2017 року головним інспектором відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у Вінницькій області майором служби цивільного захисту Олійником Романом Миколайовичем та головним інспектором Бершадського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області лейтенантом служби цивільного захисту Зіньовим Максимом Олеговичем було здійснено перевірку щодо додержання Устянською ЗОШ І-ІІІ ст. вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. За результатами перевірки складено акт від 03.11.2017р. №11 та надано припис від 10.11.2017р. №3.

17.11.2017року головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області подало адміністративний позов до Вінницького окружного адміністративного суду про застосування заходів реагування на виявленні порушення (Відповідач 1 – Устянська ЗОШ І-ІІІ ст.., відповідач 2 – відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської райдержадміністрації).

Адміністрацією школи було написано листи-прохання про виділення додаткових коштів на усунення недоліків у відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської райдержадміністрації та до Устянської с/р.

 

Рішення сесії Устянської с/р на усунення недоліків було виділено 5 тис.грн.         

 

Устянською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів було усунено наступні недоліки (Акт №1 від 28.11.2017 р. «Про усунення недоліків»):

1.     Протипожежний щит доукомплектовано протипожежним інвентарем, а саме: ящик з піском – 1 шт., багор – 1 шт., лом – 1 шт., лопата – 2 шт., сокира – 2 шт.(фото додається).

2.     Пунктом 1.15 наказу  №180 від 17.11.2017 р. «Про встановлення протипожежного режиму у школі» встановлено порядок знеструмлення  будівлі на випадок пожежі (додається).

3.     Розроблено інструкцію щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу у разі виникнення аварійної ситуації (додається).

4.     Наказом №180 від 17.11.2017 р. «Про встановлення протипожежного режиму у школі» встановлено протипожежний режим у школі (додається).

5.     Розроблено інструкцію чергового охоронця (секретаря) щодо порядку дій при отриманні інформації про загрозу виникнення НС.

6.     Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій навчального закладу визначено категорію щодо вибухо-пожежної та пожежної небезпеки. Написи про такі відомості розміщені на вхідних дверях зовні та в середині приміщення (фото додається).

7.     Територію навчального закладу забезпечено освітленням на протипожежне обладнання (фото додається).

8.     Розроблено та встановлено в кожному приміщенні навчального закладу табличку, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону та номер найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкцію з пожежної безпеки (додається).

9.     Проведено функціональне навчання НМС ЦЗ та БЖД Вінницької області директору школи  у сфері цивільного захисту відповідно до встановлених вимог, копія посвідчення про функціональне навчання ( підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту АВ №004563 реєстраційний № 299 від 08.02.2017 р. (додається)

10.                       Наказом від 17.11.2017 р. №178 «Про створення комісії з надзвичайних ситуацій» призначено комісію з питань надзвичайних ситуацій (додається).

11.                       Розроблено план реагування і дій на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (додається).

12.                       Заведено журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки та проведено навчання діям та способам захисту у разі виникнення аварійних ситуацій про, що зроблено відповідні записи в журналі (додається).

13.                       Оновлено відповідно до встановлених вимог журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки (додається).

14.                       З’єднання, відгалуження жил проводів і кабелів зроблено за допомогою затискачів (скрутка) (фото додається).

15.                       У підвальному приміщенні з’єднувальну коробку закрито кришкою з не горючого матеріалу (фото додається).

16.                       Демонтовано кабелі з пошкодженою ізоляцією.

17.                       В підвальному приміщенні усунено саморобні подовжувачі.

18.                       В будівлі школи та підвальному приміщенні пошкоджені розетки замінено (фото додається).

19.                       В підвальному приміщенні електролампи розжарювання експлуатуються з захисними ковпаками (фото додається).

20.                       Шляхи евакуації другого евакуаційного виходу з актової зали є вільними від сторонніх предметів (фото додається).

21.                       В приміщенні роздягальні шляхи евакуації (перешкоди) пороги зменшено до 5 см. (фото додається).

22.                       Збільшено ширину евакуаційного виходу з приміщення роздягальні до 90 см. (фото додається).

23.                       Горище школи очищено від сторонніх предметів (фото додається).

24.                       Двері горища (люка) замкнено на замок та вказано місце зберігання ключа (фото додається).

25.                       Приміщення електрощитових відокремлено протипожежними перешкодами (дверима) (фото додається).

26.                       Розроблено порядок (схему) оперативного оповіщення органів управління та персоналу під час надзвичайних ситуацій (додається).

27.                       Розроблено та затверджено план евакуації на кожен поверх (додається).

28.                       В приміщенні загального користування встановлено інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту (фото додається).

          05.02.2018 р. начальником групи ОЗНС та ЗЦЗ ДПРЧ-16 м. Бершадь ГУ ДСНС України у Вінницькій області майором служби цивільного захисту Бойко Аліною Олександрівною та інспектором групи ОЗНС та ЗЦЗ ДПРЧ-16 м. Бершадь ГУ ДСНС України у Вінницькій області, молодшим лейтенантом служби цивільного захисту Вишневою Тетяною Вікторівною було здійснено перевірку щодо усунення недоліків Устянською ЗОШ І-ІІІ ст.. згідно позовної заяви ГУ ДСНС України у Вінницькій області від 17.11.2017 р. № 01-8835/13. За результатами перевірки складено акт від 05.02.2018 р. №13 у якому вказані недоліки, а саме:

1.     Школу не обладнано системою протипожежного захисту.

2.     Не  проведено вогнезахисної обробки дерев’яних елементів конструкцій горища.

3.     Не  забезпечено персонал засобами радіаційного та хімічного захисту.

Адміністрацією школи було написано лист-прохання (вих. №19 від 06.02.2018р.)  про виділення додаткових коштів на усунення недоліків у відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської райдержадміністрації.

09.02.2018р. та 15.05.2018р.  у залі судового засідання Вінницького окружного адміністративного суду відбулося судове засідання справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження.

За результатами засідання суд ухвалив призупинити провадження справи по суті до 28.08.2018р. Наступне судове засідання для розгляду справи по суті за правилами спрощеного позовного провадження призначити на 28.08.2018р. о 9.00год. у залі судового засідання №4 Вінницького окружного адміністративного суду

Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

На 2018 – 2019 навчальний рік плануються такі заходи:

·        Оформлення акта підготовки школи до нового навчального року;

·        Проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

·        Обстеження стану енергогосподарства школи;

·        Підготовка відповідних наказів з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

·        Проведення заняття серед педагогів і технічного персоналу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

·        Проведення інструктажу щодо заборони використання електроопалювальних приладів, інструктажу з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

           Визначаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

7.Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 1 вересня 2017 року в школі було відкрито 13 класів з кількістю 248 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складає 19 учнів.

Протягом 2017 – 2018 навчального року із школи вибув 1 учень і прибув 1. На кінець року шкільний контингент становить 248 учнів.

Основними напрямками навчальної діяльності закладу в 2017 – 2018 н. р. є впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання, а саме:

·        У цьому році учні 1 класу будуть працювати за новими програмами.

·        Продовження впровадження інтерактивних технологій.

·        Диференційованого та проблемного навчання.

·        Різноманітна проектна діяльність вчителів  та учнів.

         Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване  компетентісне навчання і виховання школярів.

Результати річного оцінювання учнів

         Аналіз успішності (на слайдах) показав, що в цілому по школі кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень складає 20%. Учнів, які мають високий рівень навчання 21%. Достатній рівень – 34%, середній – 37%.

       У цьому році якісний показник становить 46% .

        Найвищий рейтинг (на слайді) за показниками успішності і якості знань мають учні початкової школи – 3-А, 3-Б класи, в середніх класах – це 6, а в старшій – 11 клас.

 

         Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

        Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно- спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій,інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

         Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмового забезпечення та мережі Інтернет.

           Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються  створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності і винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам'ять, увагу, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

             Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках – це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, є можливим.

           Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заклечається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах.

Результати другого етапу предметних олімпіад слідуючі: (слайд)

1.     Марущак Артем – учень 10 класу, переможець ІІ  та ІІІ етапів з інформаційних технологій (учитель Гудименко О.П.).

2.     Кустрич Олександр – учень 8-А класу, переможець ІІ етапу з української мови (учитель Мазурик Л.Д.), фізики, учасник ІІІ етапу  з фізики (учитель Кустрич І.М.), переможець конкурсів ім.. Петра Яцика та знавців української мови ім.. Т.Шевченка (вчитель Мазурик Л.Д.).

3.     Нізельська Ірина – учениця 11 класу, переможець ІІ етапу олімпіади з географії (вчитель Нижник Т.П.).

4.     Гонтарук Анастасія – учениця 4 класу, переможець ІІ етапу олімпіади з математики серед учнів початкових класів (учитель Бурлака Н.О.).

5.     Тодоренко Людмила – учениця 10 класу, переможець ІІ етапу олімпіади з російської мови (вчитель Костюк Л.О.).

6.     Хрол Іван – учень 9 класу, переможець ІІ етапу олімпіади з фізики (учитель Кустрич І.М.).

7.     Дудник Альбіна – учениця 9 класу, переможець  конкурсу ім.. Петра Яцика (вчитель Мазурик Л.Д.).

8.     Атаманенко Владислав – учень 8-Б класу, переможець конкурсів  знавців української  мови ім.. Т.Шевченка  та ім.. Петра Яцика (вчитель Кустрич О.Д.).

9.     Настенко Вікторія – учениця 6 класу, переможець конкурсу ім.. Петра Яцика (вчитель Романченко В.Б.).

10.   Учні 10 класу переможці обласного конкурсу «Космос. Людина. Духовність» (керівник Фіщук О.В.).

11.    Агітбригада «Еко-клас» зайняла ІІ місце в районному конкурсі шкільних агітбригад «Земля наш спільний дім» (керівник Атаманенко Т.В.).

Це свідчить про стабільну роботу школи в роботі з обдарованими дітьми.

         Відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей»  в школі постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.Класні керівники в класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи за кожен семестр. Крім того у школі ведеться Журнал обліку відвідування учнями школи. Щодня в журналі відмічаються відсутні, а також обов’язково виясняються причини відсутності дітей через батьків.

 

 За підсумками відомостей  класних керівників 1-11 класів за 2017/2018н.р.учнями школи пропущено 1130 днів.  З них: по хворобі –  716, з поважної причини –  43.  

 

Учні, які тимчасово не відвідували навчальні заняття, подають медичну довідку або письмове пояснення батьків про причини відсутності.

          У школі сплановано систему заходів різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є метою сучасного виховного процесу:  формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе та оточуючий світ.

          Найбільшу увагу в  своїй  роботі протягом  2017-2018 н.р. педагогічний колектив школи приділяв вихованню в своїх учнях моральних якостей: доброзичливості, поваги до людської гідності, милосер­дя, доброти, людяності, толерантності, порядності; потреби в емоційному та ду­ховному контактах з людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, ба­жання допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому  що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  та громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із найважливіших завдань педагогів.

          Виховна робота колективу протягом 2017-2018 н.р. серед учнів 1-11-х класів будувалася щомісячно згідно Основних орієнтирів виховання.          Основна увага педагогів школи протягом проведених місячників («Місячник безпеки життєдіяльності та пропаганди здорового способу життя»» ( вересень), Місячник правового виховання «Ти живеш серед людей» (жовтень), Місячник   духовно-морального виховання «Я – громадянин своєї Батьківщини» (листопад), Місячник народознавства «Ой, радуйся, земле, рік новий народився!» (грудень) була приділена вихованню у школярів ціннісного ставлення до суспільства та держави, сім’ї, родини, людей,  національно-патріотичному та моральному вихованню, формуванню в учнів патріотизму та національної самосвідомості, військово-патріотичному та громадянському вихованню, формуванню гуманістичних цінностей.

    Відповідно до Основних орієнтирів виховання  у  школі проведено ряд заходів відповідного напрямку :

 

З  метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави проведено наступні заходи:

·        Перший урок «Україна – європейська держава»

·        з нагоди Дня захисника України “Від козаків до кіборгів»

·        конкурс флешмобів на патріотичну тематику

·        спортивне свято для учнів 1- 4 кл. «Козачата»

·        Година спілкування  «За мир в усьому світі- це значить за життя», «Українська сім’я – основа держави», «Українська мова – державна мова України», «Герої для нас як приклад», «Трагедія українського народу»

 • Перегляд відеоролика «Партизанська іскра»
 • Книжкова виставка «Ті дні у пам’яті народній»
 • Урок пам’яті «Все пам’ятає батьківська земля- і грім гранат, і визволення день»
 • виховна година «Мово моя, українська,батьківська,материнська»
 • виховна година «Пам'ять серця»
 • Тематична лінійка до Дня гідності і свободи «Україна – країна нескорених»;
 • круглий стіл «Торгівля людьми. Розвіювання міфів»
 • військово-спортивне свято «Нумо, хлопці» (10-11 кл.)
 • зустріч з учасниками АТО
 • акція «Кольори миру»
 • Загальношкільна лінійка «Україна- держава соборна»
 • Урок-реквієм до Дня  пам’яті героїв Крут
 • Тенісний турнір памяті воїна-афганця Анатолія Гомелюка.
 • Урок-памяті  «Афганістан-ти мій біль»
 • Літературно-музична композиція «Чарівні звуки, рідне слово- моя сердечна українська мова»

2.     З метою формування ціннісного ставлення до себе, до свого фізичного Я:

·        Місячник «Увага! Діти на дорозі!»

·        Єдиний урок «Подбай про своє здоров’я»

·        Тиждень безпеки дорожнього руху «Мова вулиці»

·        Година спілкування  «Я піклуюся про себе»

·        Анкетування «Що ти знаєш про СНІД?»

·        Виховний захід «Здоров’я – найдорожчий скарб»

·        Виховна година «Торгівля людьми – сучасний прояв людства»

·        Конференція «Знати сьогодні, щоб жити завтра»

 • інтерактивне заняття «Подорож до країни прав та обов’язків» для учнів 5-х класів;
 • перегляд  фільму  «Станція призначення - Життя»
 • інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під час навчально-виховного процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на подвір’ї, в спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; поводження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами; протипожежної безпеки; правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо попередження дорожньо-транспортних пригод; «Обережно, отруйні гриби»; «Правила дорожнього руху»; «Мінна безпека»; з профілактики шкідливих звичок; «Обережно,  ожеледиця!»; про обережне поводження з вогненебезпечними речовинами; про правила протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят; про правила поведінки під час канікул;
 • Година спілкування «Спорт- утвердження здорового способу життя»
 • Місячник правового виховання «Ти живеш серед людей»
 • Тиждень фізичної культури і спорту «Здоров’я дітей –здоров’я нації»
 • Олімпійський тиждень
 • Фестиваль ранкової зарядки «Рух –заради здоров’я”
 • Спортивно –туристичний похід «Стежками рідного краю»
 • Акція «Наркотикам – ні!»

3.     З метою формування ціннісного ставлення до культури та мистецтва:

 • Пісенний конкурс «Голос школи»
 • Конкурс осіннє ікебано
 • Екскурсія в м. Київ
 • Перегяд новорічної вистави театру «Арлекіно»
 • шкільна акція «Подаруй книгу бібліотеці» до Всеукраїнського дня бібліотекаря;
 • святковий концерт до Дня учителя;
 • бібліотечні уроки для учнів школи;
 • виготовлення іграшок для новорічної ялинки «Майстерня ялинкова»;
 • загальношкільна акція «Прикрасимо школу та шкільне подвір’я до Нового року!»;
 • новорічні свята: новорічний ранок для учнів 1кл., новорічний карнавал 2-4 кл., новорічно-різдвяна композиція 5-7 кл., новорічний КВК для учнів 8-11 кл.
 • персональна виставка малюнків учениці  4 класу Шмирко Є. та учениці 11 класу Маркович Світлани.

 

4.     З метою формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей:

 • участь в Міжнародній акції «16 днів проти насилля»;
 • родинні свята: «Свято осені» (кл. кер. Горбенко Л.В.),   свято хліба (Гончарук Ю.П.)
 • дитячий ранок «Іде,іде Миколай»;
 • благодійний ярмарок з нагоди дня Святого Миколая;
 • урок доброти «Уміймо бути вдячними»
 • Тренінг «Толерантне ставлення до людей – інвалідів»
 • Година спілкування «Добро й милосердя єднають серця», «Українська сім’я –основа держави»
 • Благодійна акція до Дня людей похилого віку «Добрі справи – запорука милосердя»
 • Відверта розмова «Я і моя сім’я»
 • Літературно-музична композиція «Все в житті починається з мами»
 • Година спілкування «Роде наш красний»

 

5.     З метою формування ціннісного  ставлення до праці:

 • трудові десанти «Школа- наш дім»,
 • Операції «Квітничок», «Діляночка»
 •  генеральні прибирання кабінетів;
 • відвідування учнями школи навчальних закладів (дні відкритих дверей);
 • книжкова виставка «Професія в житті людини»
 • анкетування учнів 9-11-х класів щодо професійного вибору.
 • Зустрічі з представника учбових закладів
 • Година спілкування «Усі професії важливі»
 • Бесіди «Як я доглядаю кімнатні рослини», «Праця людину  годує, а лінь- марнує»

6.     Розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок, культури. Ціннісне ставлення до природи:

 • Операція «Годівничка»
 • вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС;
 • книжкова  виставка  «Екологія – здоров’я, життя»;
 • екологічна акція «Чисте подвір’я».
 • Виступ агітбригади «Еко-клас»
 • Акція «Посади дерево»
 • Місячник благоустрою «За чисте довкілля»

Згідно нормативно-правових документів та планів роботи школи перед класними керівниками  на 2017-2018 навчальний рік були поставлені наступні завдання:

 • сприяння формуванню в учнів високих гуманістичних цінностей, морально-психологічних якостей;
 • виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів Другої світової війни, дітей війни, переселенців, воїнів-учасників АТО, забезпечення діяльності учнівського самоврядування;
 • активізація волонтерської роботи;
 • продовження реалізації благодійного проекту «Від серця до серця»;
 • контроль за відвідуванням учнів;
 • систематична підтримка зв’язку з батьками;
 • виховання культури міжетнічних відносин, підвищення рівня правової культури учнів, забезпечення системного вивчення та дотримання школярами прав і обов’язків, співпраця педагогічного колективу з Учнівською радою та Радою школи щодо формування в учнів активної життєвої позиції, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві;
 • превентивне виховання;
 • формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.
 • профілактика випадків фізичного і психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження дітей та над дітьми;
 • профілактика правопорушень;
 • підвищення психологічної культури учнів;
 • впровадження громадянської освіти і виховання в навчально-виховний процес;
 • здійснення психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання;
 • підвищення рівня педагогічної майстерності з проблем виховання.

Відповідно до плану виховної роботи школи, класні керівники  проводили класні години  та батьківські збори (два рази у семестр), що сприяло профілактиці правопорушень та пропусків уроків без поважних причин. Велика увага з боку адміністрації  школи та класних керівників приділялася питанням збереженню життя і здоров’я дітей як під час навчально-виховного процесу, так й під час канікул.

             З метою формування правової культури учнів, підвищення рівня правової освіти, роз’яснення норм чинного законодавства, попередження правопорушень та негативних явищ серед учнівської молоді у грудні місяці проведено тиждень права, в квітні місяці  проведено місячник правового виховання.

            Завданням превентивного виховання, передусім, є забезпечення формування в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способів поведінки .

            Так, в рамках місячника правовиховної роботи, класними керівниками проведені наступні заходи: вікторина «Про здоров’я дбай – мужнім зростай»(1-4 кл.), бесіда «Великі права маленької дитини», конкурс плакатів  «Мої права» (5-7 кл.), «Ми за здоровий спосіб життя» (в рамках Всесвітнього дня здоров’я) (8-11 кл.), виховні години «Конституційні права і обов’язки» (учні 5-11 кл.),  «Від шкідливої звички до хвороби» (9-11 класи).

             Шкільним психологом Бевзюк Г.С. із метою виявити інтерес та перевірити знання учнями законодавчих актів України було проведено анкетування учнів 8 класів.

             Правова освіта школярів здійснюється і під час вивчення предмета „Правознавство" в 9-му та 10 класах  які веде вчитель історії Юрченко Г.О.

             Цікавою та змістовною виявилася екскурсія учнів 9 класу до відділу превенції сектору превенції Бершадського ВП. Учні дізналися про роботу слідчих, працівників карного розшуку, ювенальної превенції, дільничних офіцерів поліції, чергової частини та ін. А ювенальний поліцейський  Магдаль С.С. ознайомив дітей з деякими положеннями кримінального кодексу, насамперед, зупинився на відповідальності, передбаченій для неповнолітніх за вчинення ними протиправних дій.

Тож велике спасибі всім учням, особливо їхнім батькам та працівникам школи за активну громадську позицію, патріотизм, співпрацю та волонтерську роботу.

Основними завданнями школи в 2018 – 2019 навчальному році колектив вбачає:

1.     Забезпечення безперебійності навчально-виховного процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту.

2.     Підвищення результативності в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на районному та обласному рівнях.

3.     Активізація навчальної роботи в закладі.

4.     Здійснення підтримки і педагогічного супроводу дітей з особливими здібностями та потребами.

5.     Забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП.

6.     Виховування дітей у дусі любові до України, свого рідного краю, школи.

7.     Продовження профілактичної роботи з правового виховання.

8.     Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь.

9.     Скласти загальношкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту учбових кабінетів.

10.                      Забезпечити поповнення матеріальної бази для  успішного функціонування навчального закладу.

11.                      Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.

 

                                    

 

Звіт директора за 2018 - 2019 н. р.

Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи за період травень 2018р. –  травень 2019 р. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви  знаєте,  що  відбуваються  реформи в освіті28 вересня  2017р.  прийнятий  новий  Закон  про  освіту. У лютому 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Саме за ним з  1 вересня 2018 року сіли за парти 26 учнів першого класу Нової української школи.Переглядаються  та оновлюються  навчальні  програми,  підручники,  увесь  навчально -методичний комплекс,  який  необхідний  для  успішного  функціонування  та  розвитку  сучасної школи.

Як  директор  протягом  звітного  періоду  я  керувався  Статутом  школи,  свою діяльність здійснював відповідно до  Закону України «Про освіту», Закону України «Про  загальну  середню  освіту»,  Державної  програми  «Освіта»  (Україна   XXIстоліття),  Постанови  Кабінету  Міністрів  України   «Про  затвердження  Державного стандарту  базової  та  повної  загальної  середньої  освіти»,  Концепції  національного виховання,  дотримувались  норми  Конвенції  про  права  дитини  та  впровадження Державного  стандарту    початкової   освіти  у  першому  класі  та  іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника.

 

1.  АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ

 

ПРОЦЕСОМ У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Сьогодні  змінюються  технології,  по-новому  розвивається  суспільство,  зараз ми  не  можемо  точно  знати,  з  якими  викликами  зустрінуться  діти, що  зараз навчаються  у  школі.  Тому  й  важливо  перейти  від  школи,  яка  не тільки дає знання  дітямале й вчить застосовувати їх в подальшому житті. Особливистю  Нової  української  школи є, поміж іншого, організація такого освітнього середовища, що сприятиме вільному розвитку творчої особистості розвитку кожної дитини. З цією метою змінено просторово-предметне оточення, програми та засоби навчання. У Новій українській школі зростає частка проектної, командної, групової діяльності у педагогічному процесі. Відповідно урізноманітнюється варіанти організації навчального процесу в класі. Крім класичних варіантів використовуються новітні мобільні місця, які легко трансформуються для групової роботи. Планування і дизайн освітнього простору школи спрямований на розвиток дитини та мотивації її до навчання. Організація освітнього простору потребує широко використання ІТ – технологій, нових технічних засобів навчання, оновлення навчального обладнання, що здійснюється через осередки. Освітній простір організований таким чином, щоб учитель міг спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках. Діти мають можливість безпечно переміщуватися і мають місце для зберігання особистих речей. Враховуючи такі особливості середовища Нової української школи 1 клас було обладнано відповідно до вимог.Для цього були залучені кошти як державного бюджету так і добровільних внесків батьків, спонсорів.

 

1 клас (НУШ) –всього залучено коштів  572 703 грн. а саме:

 

 

 

Бюджет - 539 704 грн.

Парти – 31 500 грн

Засоби навчання – 508 204 грн.

Фабрика друку – 29 868 грн.

Шафа – 1574 грн.

 

Спонсори – 32 999 грн.

Дошка на 7 поверхонь – 5 683 грн. (від депутата обласної ради Ковбасюка О.І.)

Телевізор – 12 000 грн. (від голови ТОВ «Устя» Марущака П.Г.)

Ремонт класу – 14 116 грн. (добровільні внески батьків)

 

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість -інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це  – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації, переосмислювати все , до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине на їх життя та здоров’я. Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності  її  потребам  особистості.  Сучасному  суспільству  потрібна  людина творча  та  ініціативна,  готова  і  здатна  відповідати  за  власний  добробут,  добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати  позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.

Методична робота була спрямована за напрямками:

1. Організація контрольно-діагностичної діяльності.

2.  Комплексне  методичне  забезпечення  освітнього процесу.

3. Підвищення кваліфікації педагогів.

4.  Стимулювання  процесу  створення  й  упровадження  нових  педагогічних

ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

5. Забезпечення перевірки  їх ефективності.

4.  Створення  умов  для  самоосвіти  учителя,  як  індивідуальної  форми  підвищення професійної майстерності.

Методична робота організована згідно структури:

- педагогічна рада;

- методична рада;

- організація і проведення предметних тижнів;

- проведення  заходів, спрямованих  на  вдосконалення  освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школяр ів;

- організація роботи з обдарованими дітьми;

- організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

         Одним  з  пріоритетних  питань  методичної  роботи  це  підвищення  професійної майстерності  вчителя  через  його  самоосвіту,  самовдосконалення,  задоволення індивідуальних  потреб  педагогічних  працівників  в  особистому  та  фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Було  відзначено,  що  учителі  школи  ідуть  у  ногу  із  життям,  широко впроваджують  у  практику  інноваційні  технології,  суть  яких  полягає  у  тому,  що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Педагогічний колектив будує школу розвитку  та вдосконалення, повноцінного освітнього  простору,  рівних  можливостей  у  навчанні  і  вихованні  учнів  із максимальним урахуванням їхніх природних особливостей та обдарувань.

 

2. Матеріально-технічна база навчального закладу:

 

Для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями  базовими  загально  навчальними  вміннями  і  навичками,  спрямо ваних  на розвиток  індивідуальних  здібностей  кожної  дитини, заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети оснастити школу новим сучасним обладнанням.  

 

 В цьому році проводилися косметичні ремонти, на які було використано бюджетних коштів – 9497 грн., добровільних внесків батьків - 34 700 грн. Є висновки СЕС про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. У школі функціонує 20 кабінетів та класних кімнат, які забезпечені меблями в межах 85%( не вистачає стільців).

У 2018 році брали участь у другому районному конкурсі  проектів та програм розвитку територіальних громад «Створення комфортного енергоефективного простору – крок до збереження здоровя дітей» виграли проект на суму 154 000 грн., було замінено 16 вікон (на коридорі початкових класів) та тамбур. У 2019 році взяли участь у ХVІ обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Вінницької області, який виграли на суму 215 000 грн.

Адміністрація  школи  спільно  з  учительським  колективом,  обслуговуючим персоналом  та  батьками  учнів  намагається  створювати  кращі  умови  для  роботи  і навчання,  відремонтувати  та  довести  до  норм  та  вимог  сьогодення  навчальні кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням. В цьому році було оновлено шкільні коридори за  бюджетні кошти – 9497 грн., добровільні внески вчителів на суму – 15 000 грн.:

-         Оформлено екологічний зал

-         Зал патріотичного виховання

-         Початкову школу

За спонсорські кошти було здійснено ремонт шкільної бібліотеки на суму 14500 грн.

 

3. Фінансово-господарська діяльність

      Фінансування  потреб  школи  здійснюється  бухгалтерією  відділлу освіти, фізичної культури та спорту Бершадської райдержадміністрації.  Протягом навчального  року  систематично  здійснювалася  виплата  заробітної  плати працівникам  школи,  вчасно  виплачувалися  кошти  за  спожиту  школою електроенергію, в повному обсязі школа була забезпечена паливом на зиму.

За кошти державного бюджету було придбано:

Комп’ютерний клас на суму – 184 691 грн.

Комп’ютерні столи – 7 400 грн.

Запчастини до автобуса – 5 519 грн.

Шини – 39893 грн.

Акумулятори – 8 278 грн.

Запчастини до пилки – 3643 грн.

Плитка для підлоги – 872 грн.

Папір А4 – 868 грн.

Дезінфікуючий засіб 371 грн.

Миючі засоби – 2643 грн.

За спонсорські кошти було придбано енергозберігаючі лампочки – 2000 грн., футбольні та волейбольні м’ячі на 4 970 грн., електропаливний насос до автобуса 1980 грн. (голова ТОВ «Устя» Марущак П.Г.), мотокоса, електормясорубка, кухонний інвентар на суму 5300 грн. (сільський голова Фіщук В.В.).

 

4.  Забезпечення обов'язкової освіти

         Аналіз структури і мережі школи за 2018-2019 н.р.

        Педколективом  школи  проведено  певну  роботу  щодо  збереження  й  розвитку шкільної мережі. На 1 вересня 2018 року в школі було відкрито 13 класів з кількістю 249 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складає 19 учнів.

       Протягом 2018 – 2019 навчального року із школи вибуло 2 учні і прибуло 3 учні. На кінець року шкільний контингент становить 252 учні.

 

5.Робота з педкадрами

       Ефективно  здійснювалася  кадрова  політика.  На  початок  2018/2019 н.р.  школа була забезпечена штатними працівниками на 100 %.

      Станом  на 01.09.2018 р. в навчальному закладі працювало 26  вчителів.

Вища категорія -  5 учителів

1 кваліфікаційна категорія – 14 учителів

ІІ кваліфікаційна категорія  - 4 учителя

Спеціаліст – 3 учителя

6  учителів - мають педагогічне звання  «старший учитель».

    6.  Медичне обслуговування учнів в навчальному закладі здійснюється    медсестрою Фіщук Т.П.  Медичний  кабінет  розташований на 1 поверсі, повністю забезпечений необхідними медикаментами.

Для  попередження  та  виявлення  захворювань  протягом  навчального  року

проводиться медичне обстеження вузькими спеціалістами.

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендацій лікарів.

7. Організація харчування учнів у навчальному закладі

        З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано  гаряче  харчування  учнів  1-11-х  класів.  Суворо  виконуються  всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.Медична  сестра  ретельно  слідкує  за  санітарним  станом  приміщень  їдальні, різноманітністю  страв,  дотриманням  циклічного  меню,  виконує  усі  вимоги санітарно-епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі та на коридорі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів  реалізації  продуктів  не  було.  Усе  обладнання  харчоблоку  знаходиться  в робочому стані.

Гарячим  харчуванням  протягом  навчального  року  було  охоплено  90  %  учнів школи.  У  І  та  ІІ  семестрах  в  початковій  школі  всі  учні  були  охоплені  гарячим  харчуванням. Вартість харчування на одного учня  становила:

1 – 4 класи – 13 грн. (субвенція сільської ради)

5 – 11 класи – 10 грн. (кошти батьків)

Учні пільгових категорії – 13 грн. (за кошти державного бюджету)

 

8. Робота з обдарованими дітьми

         Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах.

           Результати другого етапу предметних олімпіад слідуючі:

Дудник Альбіна – учениця 10 класу переможець другого етапу олімпіади з екології (вчитель Рудик Л.М.), з української мови (вчитель Мазурик Л.Д.), з російської мови (вчитель Костюк Л.О.).

Кустрич Олександр – учень 9-А класу переможець другого етапу олімпіади з фізики (вчитель Кустрич І.М.), переможець конкурсу імені Петра Яцик (вчитель Мазурик Л.Д.).

Марущак Артем – учень 11 класу переможець другого етапу олімпіади з інформаційних технологій (вчитель Данильченко О.Є.)

Тодоренко Людмила – учениця 11 класу переможець другого етапу олімпіади з біології (вчитель Рудик Л.М.).

Петричук Катерина – учениця 7 класу переможець другого етапу олімпіади з хімії (вчитель Рудик Л.М.).

Настенко Вікторія  – учениця 7 класу переможець другого етапу олімпіади з української мови (вчитель Романченко В.Б.).

Парполіта Вікторія – учениця 6 класу переможець конкурсу знавців української мови імені Т. Шевченка (вчитель Кустрич О.Д.).

Атаманенко Владислав – учень 9-Б класу переможець конкурсу з англійської мови (вчитель Гедз М.Я.).

11 клас переможець в обласному конкурсі кращий патріотичний фільм (вчитель Фіщук О.В.).

Агіт-бригада «Еко-клас» зайняла друге місце в районному конкурсі шкільних агіт-бригад «Земля наш спільний дім» (керівник Атаманенко Т.В.).

Це свідчить про стабільну роботу школи з обдарованими дітьми.

 

9. Виховна робота

       У школі сплановано систему заходів різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є метою сучасного виховного процесу:  формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе та оточуючий світ.

          Найбільшу увагу в  своїй  роботі протягом  2018-2019 н.р. педагогічний колектив школи приділяв вихованню в своїх учнях моральних якостей: доброзичливості, поваги до людської гідності, милосер­дя, доброти, людяності, толерантності, порядності; потреби в емоційному та ду­ховному контактах з людьми, потреби у самоповазі, співчутті і співпереживанні людям, ба­жання допомогти, гуманної поведінки, а також патріотизму, національної самосвідомості, відданості Батьківщині, прагненню служити її інтересам, тому  що  робота з формування у дітей  та молоді моральних  та громадянських якостей, розуміння приналежності до українського народу є одним із найважливіших завдань педагогів.

          Виховна робота колективу протягом 2018-2019 н.р. серед учнів 1-11-х класів будувалася щомісячно згідно Основних орієнтирів виховання.          Основна увага педагогів школи протягом проведених місячників («Місячник безпеки життєдіяльності та пропаганди здорового способу життя»» ( вересень), Місячник правового виховання «Ти живеш серед людей» (жовтень), Місячник   духовно-морального виховання «Я – громадянин своєї Батьківщини» (листопад), Місячник народознавства «Ой, радуйся, земле, рік новий народився!» (грудень) була приділена вихованню у школярів ціннісного ставлення до суспільства та держави, сім’ї, родини, людей,  національно-патріотичному та моральному вихованню, формуванню в учнів патріотизму та національної самосвідомості, військово-патріотичному та громадянському вихованню, формуванню гуманістичних цінностей.

         Відповідно до Основних орієнтирів виховання  у  школі проведено ряд заходів відповідних напрямків .

 

10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

          З метою забезпечення безпеки життєдіяльності  учнів, керуючись відповідною нормативною базою, в школі була організована робота з безпеки життєдіяльності. Своєчасно  було  складено  необхідні  акти-дозволи  на  проведення  занять  у кабінетах  та  майстерні.  У  вересні  класними  керівниками  з  усіма  учнями  школи

проведено  вступний  інструктаж  із  безпеки  життєдіяльності,  протягом  навчального року  проводилися  первинні  інструктажі  з  техніки  безпеки  та  з  безпеки життєдіяльності перед виконанням лабораторних, практичних робіт, під час роботи в майстерні,  на  заняттях  з  трудового  навчання  та  фізкультури.  Перед  виконанням специфічних видів робіт обов’язково проводився цільовий інструктаж. Перед  початком  навчального  року  всі  учні  школи  пройшли  медичний  огляд. Своєчасно  і  якісно  була  проведена  підготовка  школи  до  роботи  в  новому навчальному  році  та  до  зими.  Упродовж  року    були  проведені   профілактичні заходи  щодо  попередження  дитячого  травматизму.  Перед  початком  усіх  канікул

класні керівники проводили  інструктажі  і бесіди з безпеки життєдіяльності під час канікул.  У  жовтні  та  квітні  було  проведено  Тиждень  знань  з  основ  безпеки життєдіяльності, у квітні проведено День ЦЗ.

На   уроках  «Основи  здоров’я»  відпрацьовано  дії  в  умовах  виникнення

надзвичайних ситуацій і надання першої допомоги травмованим та потерпілим;

Класні   керівники  провели  всі  заплановані  бесіди  та  заняття  з  дітьми  по

вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в громадських місцях та на воді.На класних батьківських зборах проводилась роз’яснювальна робота з батьками щодо збереження здоров’я дітей.

Упродовж  року  проводились  заняття  з евакуації  учнів  та  відпрацювання  дій  у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Тож велике спасибі всім учням, особливо їхнім батькам та працівникам школи за активну громадську позицію, патріотизм, співпрацю та волонтерську роботу.

 

Основними завданнями школи в 2019 – 2020 навчальному році колектив вбачає:

1.     Забезпечення безперебійності освітнього процесу у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту.

2.     Підвищення результативності в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на районному та обласному рівнях.

3.     Активізація навчальної роботи в закладі.

4.     Здійснення підтримки і педагогічного супроводу дітей з особливими здібностями та потребами.

5.     Забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу.

6.     Виховування дітей у дусі любові до України, свого рідного краю, школи.

7.     Продовження профілактичної роботи з правового виховання.

8.     Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь.

9.     Скласти загальношкільний план оновлення матеріальної бази та ремонту учбових кабінетів.

10.                      Забезпечити поповнення матеріальної бази для  успішного функціонування навчального закладу.

11.                      Забезпечити адекватну оцінку особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи.