Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

       http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF/paran8#n8