Результати моніторингу якості освіти

Про рівень навчальних досягнень

 учнів за підсумками І семестру 2019-2020 н.р.

 

Згідно з річним планом роботи школи, з метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів школи та вироблення відповідних методичних рекомендацій, в грудні 2019 року був проведений аналіз якості навчальних досягнень учнів 3-11-х класів з усіх предметів за результатами І семестру.

На початок 2019-2020 н.р. в школі навчалося 242 учні. На кінець І семестру в школі навчається 239 учнів. Вибуло протягом семестру 3 учні. Всього випускників 9 класів – 18 учнів, 11-го класу – 20.

З високим рівнем навчальних досягнень закінчили І семестр 12 учнів, зокрема 3-4-х класів – 4 учні, 5-8-х класів – 5 учнів, 10 – 11 класи – 3 учні. Претендентом на отримання свідоцтва про здобуття повної загальної освіти є – Швайдак Михайло.

Не оцінювалися: 16 учнів 1 класу та 25 учнів 2 класу.

Атестовано на 10-12 балів 12 учнів, що становить 6% від загальної кількості учнів, що оцінювались, на 7-9 – 62 учні (31%), на 4-6 – 77 учнів (38,5%), на 1-3 – 43 учні (21,5%). Відсоток якості складає – 37%. Найвищий рівень навчальних досягнень показали учні 4 (89,9%), 5-А (88%), 5-Б (88%) класів. Найнижчі результати в учнів 6 (65,5%) та 9 (61,1%) класів, які навчаються в основному на початковому та середньому рівнях (кількість учнів, які отримали оцінки високого та достатнього рівнів становить всього 34,5% та 27,7% відповідно).

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за предметами показав, що найнижча якість знань в учнів з алгебри та геометрії, що становить 37 та 40% відповідно, з фізики – 43%, з біології – 47%, з математики, української мови та географії - 56%, з хімії – 57%, з англійської мови – 58%,

Виходячи з вищесказаного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.        Головам методичних об’єднань Горбенко Л.В., Костюк Л.О., Гудименко О.П.:

1.1.Обговорити даний наказ на засіданнях МО.

                                                                                                   До 30.01.2020

1.2.Розробити шляхи подолання недоліків та підвищення результативності навчальних досягнень учнів.

                                                                                                    До 01.02.2020

1.3.Спланувати систему роботи з обдарованими учнями та з учнями, які потребують особливої уваги.

                                                                                                           До 01.02.2020

2.        Учителям школи забезпечувати належний методичний рівень викладання, застосовуючи ефективні форми та методи для розвитку творчих здібностей школярів.

3.                Заступнику директора школи Красиленко М.В. сприяти підвищенню педагогічного рівня та педагогічній майстерності вчителів шляхом направлення їх на відвідання семінарів, відкритих уроків досвідчених вчителів, спецкурсів тощо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                   Постійно

4.                Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.          

 

 

 

Директор                                                         І.М.Кустрич