Стратегія розвитку школи

Стратегія

розвитку Устянської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

на 2019 – 2021 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва навчального закладу, адреса – Устянська загальноосвітня школа

                                                                     І-ІІІ ступенів с. Устя,

                                                                     вул.. Привокзальна,1.

Проектна потужність навчального закладу з ліцензованим обсягом:

-         Початкова освіта – 200

-         Базова освіта – 200

-         Повна загальна середня освіта – 200

-         Кількість учнів, що навчаються з територій обслуговування – 252

-         Кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі

-         Маршрути автобуса –

-         Мережа класів та їх наповнюваність:

1 клас – 26

2 клас – 21

3 клас – 19

4-А клас – 16

4-Б клас – 17

5 клас – 30

6 клас – 14

7 клас – 25

8 клас – 18

9-А клас – 18

9-Б клас – 16

10 клас – 21

11 клас – 11

-         Організація допрофільного навчання – у 8 –11 класах здійснюється                                поглиблене вивчення української мови

-         Рівень забезпечення кваліфікаційними педагогічними кадрами – школа забезпечена педагогічними кадрами на 100%.

Мета стратегії розвитку.  Створення такого інформаційно-освітнього простору, що дозволить забезпечити особистісне зростання учня та його підготовку до повноцінної й ефективної участі в громадському та професійному житті в умовах інформаційного суспільства, шляхом співпраці дітей, батьків,учнів, громадськості,розуміючи, що кожен є самоцінною особистістю, через  відкриті щирі стосунки, беззаперечне прийняття дитини, свободу і творчість вчителя.

Завдання статегії розвитку:

-         Підвищити якість освітніх послуг у відповідність з освітнім станом.

-         Забезпечити права дітей на вибір видів і форм діяльності, створити оптимальні умови для виявлення та розвитку творчої обдарованості  кожного учня школи.

-         Розвивати досвід партнерства, волонтерства, самоврядування.

-         Реалізувати інтелектуальний потенціал та емоційний інтелект дітей та дорослих шляхом активного залучення до навчання та суспільно-громадської діяльності.

-         Забезпечити позитивний імідж школи.

-         Здійснити основний процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів.

-         Забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей.

Місія школи: кожній дитині – гідні й необхідні умови розвитку і реалізації своїх потреб для власного та суспільного блага.

Наша школа – це дружна родина, де діти пізнають світ, де вчитель живе інтересами і проблемами учнів, допомагає їх вирішенню, де панує добро і злагода.

Наш колектив – це вчителі, учні, батьки, громада, впевнені в собі, своїх силах, які володіють перспективним баченням того, яких змін школа потребує сьогодні, готові до співпраці для спільного розв’язання проблем.

Ми ставимо за мету не просто йти в ногу з часом, а випереджувати його. Це необхідна умова для сміливих, успішних кроків у своє майбутнє.

Нормативно-правове забезпечення - 

-         Закон України «Про освіту».

-         Закон України «Про загальну середню освіту».

-         Конституція України.

-         Конвенція ООН про права дитини.

-         Державний стандарт початкової освіти.

-         Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.

Координатор стратегії: Кустрич Іван Миколайович, директор школи, вчитель фізики, «спеціаліст вищої категорії» звання «старший вчитель».

Термін реалізації – 2019 – 2021р.

Партнери школи: сільська рада, батьки, громада села.

Принципи діяльності :   

Якість: ми цінуємо репутацію, засновану на високих  стандартах освіти.

Успішність: ми спроможні всебічно розвинути творчий потенціал учнів, сформувати успішну особистість.

Мотивація: ми прагнемо створити кращий світ за допомогою освіти.

Участь: усі зацікавлені сторони отримують максимум інформації про навчальний процес і мають можливість впливати на нього.

Лідерство: ми прагнемо до інновацій у педагогічній діяльності і схвалюємо творчий підхід педагогів.

Партнерство: ми досягаємо мети, працюючи разом.

Креативне  мислення: ми приймаємо й цінуємо різноманітність.

План дій з досягненням результатів

У ході втілення даного плану будуть реалізовані проекти:

1.     «Освіта у відповідь на потреби»

Мета: створення середовища, яке забезпечує доступну, якісну і ефективну освіту з урахуванням соціально-економічних потреб суспільства і відповідно до його запитів , надання якісних освітніх послуг.

2.     «Успішний  учень у школі успіху»

Мета: створення єдиного освітнього середовища для повноцінного розвитку кожного учня.

3.     «Особисте зростання вчителя через менеджмент освіти»

Мета: створення механізму  внутрішнього управління на основі поваги, довіри, успіху з метою зростання кадрового забезпечення школи шляхом підвищення професійної компетентності педагогів.

4.     «Діалог»

Мета: залучення батьків, громадськість до активної участі в розвитку освіти.

5.     «Безпека та здоров’я»

Мета: оптимізація освітнього процесу з метою подолання негативних факторів і негативних впливів на здоров’я дитини та створення комфортних умов для самореалізації освітнього процесу.

Етапи реалізації стратегії 

1.     Підготовчий :(березень – квітень 2019 р): дослідження і самооцінювання.

Мета: сформувати спільне уявлення про бажані зміни, знайти джерело досвіду і дати оцінку діяльності школи з метою її вдосконалення.

2.     Визначення напрямків діяльності: (травень 2019 р.) залучення партнерів, планування.

Мета: залучити до розроблення плану розвитку зовнішнє середовище школи (батьків, місцеву владу, інші заклади, членів громади), скласти карту партнерів школи та обговорити з ними угоду про співпрацю. Визначити об’єм потенційно доступних ресурсів, дати оцінку реалістичних, передбачуваних змін, скласти план розвитку школи на три роки.

3.     Виконання стратегії розвитку школи: (червень 2019 р. – серпень

2021 р.) реалізація проектів

Мета: ідеї та плани втілити в життя, створити сучасне освітнє середовище, в якому успішно реалізуються творчий потенціал дитини через навчання, сім’ю, громадськість.

4.     Підсумковий: (вересень – грудень 2021 р.)  - аналітико-корекційна діяльність

Мета: проаналізувати досягнені результати і визначити перспективи подальшого розвитку.

Оцінка результату роботи здійснюватиметься шляхом:

-         Анкетування.

-         Тестування.

-         Порівняльного аналізу.

-         Вивчення думки учнівського освітнього процесу.

-         Щорічних звітів директора.

-         Розгляд стану виконання програми на засіданнях педагогічних рад.

Джерела фінансування.

Стратегія розвитку школи фінансується за рахунок:

-         коштів державного фінансування;

-         коштів спонсорів та партнерів;

-         благодійних, добровільних внесків батьків;

-         інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. 

Очікувані результати виконання стратегія розвитку школи 

1.     Зросте імідж школи.

2.     Підвищиться рівень загальної культури учнівського основного процесу.

3.     Зросте кількість учнів, свідомо зайнятих у суспільно-корисній діяльності, учнів - волонтерів.

4.     Покращиться якість знань дітей.

5.     Збільшиться кількість вчителів, які втілюють ідею гуманності педагога.

6.     Зросте кількість батьків – активних учасників шкільного життя.

7.     Зросте рівень матеріально-технічного забезпечення школи.

8.     100% учителів використовуватимуть ІКТ.

9.     Поліпшиться оснащення предметних кабінетів.

 

Стратегія розвитку навчального закладу

І. Заходи по розвитку освітнього процесу

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Фінансування

1

Забезпечити потреби населення у здобуванні якісної освіти на рівні державного стандарту

Адміністрація, педагогічний колектив, громада

постійно

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

2

Створення освітнього середовища для учнів 1-2 класів Нової Української школи

Адміністрація, відділ освіти, фізичної культури та спорту педагогічний колектив, громада

постійно

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

3

Поглиблене вивчення навчальних предметів

Відділ освіти, фізичної культури та спорту адміністрація, педагогічний колектив

2019 – 2021 р.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету

4

Оновлення комп’ютерної бази школи

Відділ освіти, фізичної культури та спорту адміністрація

До 2021 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

5

Оновлення навчальних кабінетів, сучасні мультимедійні засоби

Відділ освіти, фізичної культури та спорту адміністрація

До 2021 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

6

Забезпеченість школи ліцензійними програмними засобами

адміністрація

До 2021 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

7

Впровадження в освітній процес проектів, передбачених програмою розвитку

адміністрація

До 2021 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

8

Виконання нового Закону «Про освіту».

адміністрація

До 2021 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

 

Заходи по зміцненню матеріальної бази

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Фінансування

1

Завершити заміну вікон та дверей.

Місцева влада

2019 – 2020 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

2

Зміцнення спортивної бази школи.

Адміністрація школи

постійно

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

3

Внутрішні ремонти.

Адміністрація школи

За потреби

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

4

Облаштувати дитячий ігровий майданчик.

Місцева влада, адміністрація школи

2020 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

5

Впорядкування території школи.

Адміністрація школи

постійно

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

6

Капітальний ремонт їдальні.

Відділ освіти, фізичної культури та спорту, адміністрація школи, громада

2020 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом

7

Капітальний ремонт спортзалу.

Відділ освіти, фізичної культури та спорту, адміністрація школи, громада

2021 р.

За рахунок державного та місцевого бюджету, благодійних коштів та коштів, не заборонених законом