Навчальний план на 2020 - 2021н. р.

 

 

 

Пояснювальна записка

до  навчального плану

 

УСТЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

на 2020-2021 н.р.

І.Загальні засади

З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2020 – 2021 навчальному році навчальний план закладу освіти розроблений на основі:

-         для 1- 2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 №1272);

-         для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10 2019 №1273);

-         для 4 класів – Державного стандарту  початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 №407).

У 5 -11 класах закладів загальної середньої освіти освітній процес здійснюватиметься відповідно до таких типових  освітніх програм:

-         «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 №405;

-         «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», затверджена наказом МОН від 20.04.2018 №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 ;464).

Мова навчання – українська.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

 Викладання навчальних предметів інваріантної складової забезпечується в повному обсязі годинами, які передбачені освітніми програмами.

Варіативна складова навчального плану  освітньої програми загальної середньої освіти І ступеня використовується на підсилення предметів українська мова (1-4 класи), інваріантної складової навчального плану та на вивчення курсу за вибором «Хореографія» (1-4 класи). З варіативної частини виділено 8 додаткових годин.

Варіативна складова навчального плану  освітньої програми загальної середньої освіти ІІ ступеня використовується на факультатив з  «Української мова» у 5 – 9 класах ( 1 год. на тиждень) та поглиблене вивчення української мови у 8 – 9 класах. З варіативної частини виділено 10  додаткових годин.

Для реалізація змісту освіти загальної середньої освіти ІІІ ступеня ( 10 – 11 класі), визначеного Державним стандартом,  забезпечується вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика» по 1,5 години на тиждень та  «Мистецтво» по 1,5 години на тиждень,  що вивчаються на рівні стандарту.

Враховуючи освітні потреби учнів,  кадрове забезпечення в старшій школі  (10 - 11 клас)  виділено додаткові години на окремі базові предмети, які винесено для складання ЗНО:

-         Зарубіжна література – 1 год.

-         Англійська мова – 1 год.

-         Математика – 1 год.

-         Українська мова – 1 год.

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин будуть викладатися за семестрами таким чином:

5 клас:

українська мова 3,5 годин – І семестр 4 години, ІІ семестр 3 години;

6 клас:

українська мова 3,5 годин – І семестр 3 години, ІІ семестр 4 години;

7 клас:

українська мова 2,5 години – І семестр 2 години, ІІ семестр – 3 години;

хімія 1,5 години  - І семестр 2 години, ІІ семестр 1 година;

8 клас:

історія України - 1,5 годин – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;

9 клас:

історія України - 1,5 годин – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;

географія - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година;

10 клас:

Історія України – 1,5 години - І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година;

географія - 1,5 годин – І семестр 1 години, ІІ семестр – 2 години;

«Захист України» - 1,5 години – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;

історія України - 1,5 годин – І семестр 1 година, ІІ семестр – 2 години;

біологія - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година;

«Людина і світ» - 1 година  ІІ семестр;

художня культура - 1 година  у І семестрі;

астрономія - 1 година  І семестр;

екологія – 1 година у ІІ семестрі;

«Захист України» - 1,5 годин – І семестр 2 години, ІІ семестр – 1 година, 18 годин навчально – польових  зборів.

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі   запроваджується поділ класів на групи:

при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 2- 4 –х,5-7-х,8, 9,10, 11 класах (клас ділиться на 2 групи);

- при проведенні уроків з трудового навчання у 7-му класі (при кількості більше 27 учнів у класі), при вивченні української мови у 7-му класі та іноземної мови (англійська).

         Поділ класу на групи при вивченні предмету «Захист України» у 10 - 11-х класах ділиться на дві групи.

ІІІ. Структура навчального року.

 Відповідно до листа МОН  від 11.08.2020 р. №19-430 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» визначено структуру навчального року за семестрами:

 перший семестр:  з 01.09.2020 -24.12.2020 р

другий семестр: з 11.01.2021 – 28.05.2021 р. ;

осінні канікули: з 26.10.2020 по 01.11.2020 р.;

зимові канікули:  з 25.12.2021 р. по 10.01.2021 р.;

весняні канікули: з 22.03.2021р. по 28.03.2021 р.

Як передбачено статтею 17 п.2, п.5 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової,  основної та старшої школи.

 Відповідно статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту», випускники 9-го, 11–го класів отримають документи про освіту, учні 4, 5 – 8, 10-х класів табелі успішності, учні 1-2 класів свідоцтва досягнень.

Згідно  листа МОН України № 1/9-296 від 09 червня 2016 року  навчальний заклад приймає рішення щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.

Режим роботи закладу – п’ятиденний, заняття проводяться в одну зміну, тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин,  5-11 класів – 45 хвилин. Тривалість перерв: малі перерви 10 хвилин, дві  великих перерви по 20 хвилин після 2,3 уроку.

                                                                                                         

                                                                                                                                Додаток 1

Навчальний план для учнів  початкової школи 1-2 клас

УСТЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

на 2020-2021 навчальний рік

Мова викладання: українська

Наказ МОН від 08.10.2019 р №1272

 

Навчальні предмети

Клас

1

2

Українська мова

5+1

5+1

Англійська мова

2

3

Математика

3

3

Я досліджую світ

7

8

Мистецтво

2

2

Фізична культура (хореографія)

2+1

2+1

Усього

19+3

21+3

ІІ. Варіативна частина

 

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової (українська мова)

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

 

 

Директор                                                                       І.М.Кустрич

                                                                                                    

                                                                                                                                          Додаток 2

 Навчальний план для учнів  початкової школи 3 клас

УСТЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ

на 2020-2021 навчальний рік

Мова викладання: українська

Наказ МОН від 08.10.2019 р №1273

Навчальні предмети

Клас

3

Українська мова

5