Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

 

Критерії оцінювання